Cover
Voorwoord
Volksuniversiteit
Verdihuis
Sterker Werkt
Hendriks Coppelmans
Acties AANtWERK & Talentvol

Delen

Delen

Brabantse werkgevers over Corona Partners vertellen hun verhaal

Larissa Weitzel directeur Volksuniversiteit:

"Een moment van berusting is zo belangrijk”

Han Kremers is trots op zijn mensen bij het Verdihuis:

"De passie blijft overeind"

Bij Sterker Werkt missen ze elkaar

"We delen ieder succesje"

4 werkgevers over Corona

Bart Hendriks: "Heb vooral een luisterend oor"

En daar was ineens Corona

Wat bevinden we ons in een bizarre tijd. Liever hadden we jou hier geïnspireerd over de aankomende evenementen en alles wat we dit voorjaar op de planning hadden staan. En toen was daar ineens Corona. Wat eerst nog een ver-van-onze-bed-show leek, bleek ons al snel in de greep te hebben. Wat een impact. Voor iedereen die met het virus is besmet en alle geliefden om hen heen. Voor de zorgmedewerkers die zich dag en nacht inzetten. Respect! Ook bedrijven worden keihard getroffen. Noodgedwongen moeten zij het werk neerleggen of op een andere manier inrichten. Met alle gevolgen van dien. Iedereen probeert er ondanks alles toch het beste van te maken, zo blijkt uit de verhalen van de werkgevers in dit magazine. We delen ze graag met je. Hopelijk heb je er wat aan. 

We wensen je succes om alles de komende tijd in goede banen te leiden. En bovenal alle gezondheid. Hou je taai.

Bestuur AANtWERK en Talentvol

Hoe gaat het met jullie?
“Vooralsnog gaat het goed met de gezondheid van onze medewerkers en docenten. Erg fijn natuurlijk, al heeft het nieuws voor iedereen even moet landen. Het is bizar hoe snel de situatie verandert. Zojuist is bekend gemaakt dat de eindexamens geschrapt zijn en de schoolresultaten leidend zullen zijn. Hoe bijzonder. Ben je ineens geslaagd of juist niet?”

Welke maatregelen hebben jullie moeten treffen?
“Op dit moment hebben we alle reguliere cursussen tot nader bericht uitgesteld. Hierover hebben we alle cursisten een mail gestuurd. We bekijken momenteel wat de mogelijkheden zijn om voor de zomervakantie nog een herstart te maken met de reguliere cursussen. We zien het als een uitdaging om in deze moeilijke tijd een positieve draai te geven aan ons huidige aanbod van onderwijs. In overleg met onze klanten en docenten zijn we nu de mogelijkheden voor online onderwijs aan het bespreken. We vinden namelijk dat we ook in deze lastige periode in moeten inspelen op de situatie en dus maatwerk leveren, afgestemd op de behoeften van onze klanten.”


Hoe zorg je dat het werk ondanks alles toch doorgaat?
“Al lijkt het werk gewoon door te gaan, toch zijn we samen aan het zoeken naar de invulling van ons werk en zitten we net als vele andere organisaties met dezelfde vragen. Iedereen staat in de actiemodus om snel in te springen met het gevoel dat we ‘iets’ moeten doen. Aan de ene kant is dat goed en geeft dat het gevoel dat we er gezamenlijk voor willen gaan.Terwijl aan de andere kant een moment van berusting, even achteruit stappen om de totale situatie te kunnen overzien en lange termijn plannen te maken ook heel belangrijk is.”


Hoe houd je contact met je achterban?
“We blijven continu in contact met docenten, cursisten en onze klanten. Dat doen we vanuit huis of op kantoor als de medewerkers hier behoefte aan hebben.”


Wat zou je nog willen zeggen tegen andere werkgevers?
De komende tijd zal voor iedereen nog onzeker blijven. Laten we daar begrip voor hebben met elkaar. Gaandeweg zullen we een balans vinden tussen het thuiswerken en privé. Over een jaar kijken we terug op deze bizarre tijd en kunnen we in ieder geval concluderen dat we veel wijzer zijn geworden op het gebied van online werken, leren en het skypen met vrienden en familie. We blijven positief in deze moeilijke tijd. Ook deze crisis zullen we met elkaar overwinnen, geef elkaar de ruimte en pluk de energie uit de kleine dingen. En bovenal: blijf gezond.”


Over Volksuniversiteit Oss
Bij Volksuniversiteit Oss vind je een groot aanbod van reguliere cursussen, trainingen, lezingen en workshops. Ervaren en enthousiaste docenten staan daarvoor klaar. De cursussen zijn ingedeeld in een achttal categorieën: ondernemen, lichaam & geest, kunst & maatschappij, culinair, creatief, digitaal & online, talen, persoonlijke ontwikkeling. Alle lessen zijn klassikaal en in kleine groepen. Volksuniversiteit Oss biedt niet alleen reguliere cursussen, maar ook maatwerk trainingen voor het bedrijfsleven. Waarbij de nadruk ligt op taaltrainingen op management- en uitvoerend niveau, communicatietrainingen en trainingen digitale vaardigheden. Een leven lang leren met plezier staat voorop.


Hoe gaat het met jullie?
“Zoals bij velen is het bij ons een drukke en verwarrende tijd. We proberen een weg te vinden in onze publieke taak om iedereen op te vangen die tijdelijk een plek nodig heeft. Cliënten die bij ons verblijven in de crisisopvang en op de beschermd wonen locatie bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat ze in beeld blijven zodat ze niet onnodig hoeven te wisselen van adres. En natuurlijk is er de zorg voor onze medewerkers, zeker voor de mensen die in de frontlinie werken van de genoemde opvang en de verblijfslocatie.”


Welke maatregelen hebben jullie moeten treffen?
“Met man en macht proberen we voldoende plaatsen voor mensen te genereren die een beroep doen op de nacht- of crisisopvang. Want dat gaat gewoon door. Vóór de Corona-uitbraak was er al een wachtlijst,  om je een idee te geven hoe druk het daar is. Verder hebben we een woning leeg gehouden voor cliënten die geïsoleerd moesten worden vanwege klachten die mogelijk op Corona konden wijzen. En zien we er streng op toe dat cliënten van de crisisopvang niet meer in de groepsruimte komen, maar enkel op hun kamer of in de tuin te verblijven. Alle dagbesteding en cursorische activiteiten hebben we moeten stoppen op basis van de richtlijnen.
Onze medewerkers die in de opvang werken en bij de beschermd-wonen-cliënten met psychiatrische problematiek, verrichten hun werkzaamheden nu in het centrale gebouw. Ook de manier waarop ze dat doen is tijdelijk veranderd, want daar werken ze nu in diensten volgens het weekendrooster. Daarmee zorgen we er ook voor dat we voldoende personeel houden bij uitval door ziekte. Ze krijgen beschermende middelen die nodig zijn in het contact met mogelijk besmette cliënten.
De 200 cliënten die ambulant begeleid worden, begeleiden we nu vooral telefonisch en digitaal. Alleen als het écht noodzakelijk is spreken we buitenshuis af bij bijvoorbeeld een wandelingetje.
Kantoorpersoneel en stafmedewerkers werken thuis.”

 

Hoe zorg je dat het werk ondanks alles toch doorgaat?
“Er zijn extra opvangplekken gecreëerd in een ander pand. Van de gemeente (Oss, red.) mogen we een pand dat normaal voor dagbesteding werd gebruikt, nu dus ook tijdelijk gebruiken voor opvang. Dat is fijn. Enige zorg is er nog wel, omdat de vorst vraagt om de zogenoemde winterregeling, wat betekent dat je iedereen zeer laagdrempelig op zou moeten kunnen vangen. Verder proberen we alles door te laten gaan door het zogezegd sober te organiseren, een goede ICT-omgeving voor thuiswerken te creëren en vergaderingen digitaal plaats te laten vinden.”

 

Hoe houd je contact met je achterban?
“Mensen die opvang nodig hebben blijven ons vinden, net zoals de verwijzende instanties. Zeker ook in deze tijden. We blijven doorgaan met het intensief informeren van alle betrokkenen over wat kan en mag. Ik merk dat goed contact houden met alle interne betrokkenen, de crisisteams extern van bijvoorbeeld GGD, gemeente en koepelorganisaties van noodzakelijk belang is. Door samen de schouders eronder te zetten proberen we deze tijd samen door te komen.”

 

Wat zou je nog willen zeggen tegen andere werkgevers?
“De meeste werkgevers zullen, binnen alle beperkingen, ongetwijfeld hun best doen om het voor zowel klanten als medewerkers toch zo goed mogelijk te regelen. In ons geval, bij een zorg- en opvangtaak, blijft het goed kijken naar wat maatschappelijk gezien nodig is en wat nog kan binnen de grenzen van het aanvaardbare. Mooi om te zien is dat de passie en betrokkenheid van iedereen daarbij overeind blijft. Dat helpt enorm om deze periode samen door te komen. Zorg in ieder geval dat je goed in contact blijft met alle betrokkenen.”

 

Over het Verdihuis
Het Verdihuis doet er alles aan om mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben weer opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving. Je kunt er terecht voor dag-, nacht- en crisisopvang, maar er is ook een vorm van woonbegeleiding bij je thuis of bij het Verdihuis zelf. Daarnaast bieden ze cliënten die om welke reden dan ook – denk aan psychische klachten - niet meer thuis kunnen wonen een veilige plek in de vorm van beschermd wonen.


Hoe gaat het met jullie?
“Het zijn vreemde tijden voor ons allemaal. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, daardoor is het soms lastig vooruit te kijken. Natuurlijk zijn er ook binnen ons bedrijf collega’s met griepklachten, wij mogen ons gelukkig prijzen aangezien de griepklachten mild zijn.” 


Welke maatregelen hebben jullie moeten treffen?
“Vanuit de eerste Coronamaatregelen hebben we er binnen Sterker Werkt voor gekozen om direct allemaal vanuit thuis te gaan werken, geen bezoeken meer te plannen bij onze kandidaten en ook niet meer op de werkplekken van onze kandidaten. We zijn aan de slag gegaan middels telefoon, beeldbellen en mail. Lang leve de digitale snelweg!"


Hoe hebben jullie afgelopen weken beleefd?
“Vanaf de eerste corona-maatregelen werken we allen vanuit huis, niet meer op bezoek. Geen afspraken meer op kantoor. We missen dat! Wij zijn een stel mensenmensen. Komen elkaar als collega’s vaak tegen. Even met elkaar sparren. Even aan elkaar advies vragen. We komen onze kandidaten en werkgevers graag tegen, veelal zelfs wekelijks.
De eerste week hebben we vooral veel contact gelegd met kandidaten en werkgevers. Via de telefoon, mail maar zeker ook via het beeldbellen. Gelukkig is het beeldbellen er in vele varianten zodat we ervoor kunnen zorgen dat we met alle kandidaten, wanneer ze dat willen uiteraard, in contact kunnen komen via beeld. Even elkaar aankijken, samen koffie drinken. Via het beeld ben je dan iets dichter bij elkaar.
Vanuit ons werk weten we dat veel van onze kandidaten in een klein wereldje leven. Dat wij als coaches vaak een van de weinige in hun netwerk zijn. Daarnaast hebben niet al onze kandidaten een smartphone of computer. Bij een van onze kandidaten hebben we dan ook een smartphone door de brievenbus gedaan, een ouwetje van de plank thuis, zijn we telefonisch met elkaar aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat ook hij zijn familie in deze tijd nog kan zien en contact heeft met zijn hulpverleners.”


Hoe zorg je dat het werk ondanks alles toch doorgaat?
“Eén van de programma’s die we gebruiken om elkaar als collega’s tegen te komen is Teams.
Afgelopen weken hebben we van veel van onze collega’s gehoord dat zij ‘Teams’ in het afgelopen jaar vaak hebben weggedrukt met het idee er later een keer naar te kijken. En ineens is daar het Coronavirus. Nu zijn we toch voor het blok gezet. Dat gaat heel goed hoor.
Helaas kan niet alles doorgaan. Veel van onze kandidaten krijgen normaal gesproken wekelijks bezoek van ons of op de werkplek of thuis. Wij betreuren het zeer dat we ons werk nu niet meer helemaal kunnen doen. We proberen zoveel mogelijk in contact te blijven met vooral onze kandidaten. Zij hebben ons nu hard nodig.”


Hoe houd je contact met je achterban?
“De collega’s onder elkaar houden veel contact via bellen en beeldbellen. In deze tijd dienen we creatief te zijn met mogelijkheden. Wanneer er iemand iets heeft gevonden op het internet, dan wordt dit gedeeld in onze groepsapp. Om met elkaar positief te blijven delen we zoveel mogelijk onze successen, hoe klein ook.”


Wil je nog wat zeggen tegen andere werkgevers?
“Houd contact met elkaar. Het is tijd om creatief te zijn.”


Over Sterker Werkt
Sterker Werkt begeleidt, coacht en bemiddelt personeel en richt zich op hun ontwikkeling. Wij doen dit met grote passie omdat wij vinden dat er voor iedereen op deze arbeidsmarkt, een geschikte baan te vinden is. Sterker Werkt is in Nederland vooral actief in het gebied onder de rivieren.
Hoe gaat het met jullie?
“Met onze mensen gaat het naar verhouding goed. De nieuwe werkelijkheid dringt door en onze werkzaamheden draaien ook nog door. Dit met een groot accent op het werken vanuit huis van kantoorfuncties en zoveel mogelijk passende afstand tot elkaar op de bouwplaatsen. Bij de onderhoudswerkzaamheden zijn er maatregelen getroffen om bij mensen achter de voordeur te werken onder veilige condities, maar dit soort werk neemt nu zienderogen af.”


Hoe heb je afgelopen weken hebben beleefd?
“In deze onwerkelijke situatie is er natuurlijk als eerste de zorg voor de medewerkers en hun families. Hierna werd er hard gewerkt om bovenstaande zaken zorgvuldig te regelen in nauw overleg met onze opdrachtgevers.”


Welke maatregelen hebben jullie moeten treffen?
“We hebben per direct een regelmatig verschijnende nieuwsbrief opgestart. Daarnaast zijn er veiligheidsinstructies opgesteld, hebben we het thuiswerk georganiseerd en de digitale werkvormen verder opgeschaald. De continuïteit van cruciale bedrijfsprocessen zijn hierin anders georganiseerd.”


Hoe houd je contact met je achterban?
“Er is veel telefonisch contact met onze medewerkers vanuit personeelszaken en met onze partners in de projecten. Vanuit de leidinggevenden houden we alle mogelijke vormen – telefonisch, digitaal, video -  contact.”


Wat zou je nog willen zeggen tegen andere werkgevers?
“Zorg dat je er voor elkaar bent. Heb vooral een luisterend oor voor de zorgen die iedereen heeft. Praat er met elkaar over. Houd moed en blijf gezond!”


Over Hendriks Coppelmans Bouwgroep
Dit Udense familiebedrijf bestaat al 95 jaar en zorgt met hun 100 vaste medewerkers voor de realisatie van bouwontwikkelingsprojecten in met name Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Gelderland. Duurzaamheid loopt als een rode draad door al hun werkzaamheden heen. Vandaar hun partnerschap bij AANtWERK. Opvallend hierin is hun grote aandacht voor mens en maatschappij met hun jaarlijks terugkerende Fonds Cohesie en de manier waarop ze social return toepassen. AANtWERK en Talentvol bieden hulp 

Afgelopen week hebben we vooral in de regelstand gestaan. Zakelijk – sprekers bellen, geboekte artiesten on hold zetten, deelnemers informeren – maar ook privé – hoe combineer je nou alles met elkaar? Nu we daar met z’n allen een weg in proberen te vinden, willen we tegelijkertijd ook iets doen. Iets. Al is het maar een beetje. We willen wat betekenen. Voor u, maar vooral voor degenen die dat nu het hardste nodig hebben. We zetten daarom de twee initiatieven hieronder op omdat we denken dat het kan helpen. 

Beschermingsmaterialen inzamelen
Heeft u in uw bedrijf beschermingsmaterialen liggen die nu niet gebruikt worden? Meld het bij ons. Wij controleren of ze bruikbaar zijn voor de zorg op dit moment. We zamelen alle materialen in op plekken bij u in de buurt en brengen het zo snel mogelijk naar zorgcentra waar tekorten zijn of waar ze erom staan te springen. Daar hebben we op dit moment ook al contact mee. Dit initiatief zetten we op in samenwerking met de veiligheidsregio, zodat we alles ook op de juiste manier doen. Dus heeft u mondkapjes, desinfecterende middelen, wegwerpschorten, beschermingsbrillen of wat dan ook? Bel Caroline Kropman via
06 – 42 75 16 41 of stuur een e-mail naar info@aantwerk.nu.

 
Zakelijke hulp
Vanuit Talentvol bieden we u zakelijke hulp. Zonder dat we daar iets voor vragen, om dat maar even meteen duidelijk te maken. We kunnen ons voorstellen dat u met de handen in het haar zit nu werknemers thuis zitten, misschien wel uitvallen en er in de bedrijfsprocessen ook het nodige aangepast moet worden. Wilt u het daar over hebben met een expert of vindt u het fijn als iemand gewoon even met u meekijkt of praat over de gevolgen van Corona? Dan kan dat. Noémie Raaijmakers staat voor u klaar en schakelt zo nodig met het WSP. U kunt haar bereiken via 06 – 39 05 42 12 of via noemie@talentvol.nl.