Cover
Verslag van de dag

Jeroen van den Berg

Nieuwe partner SDO
Film 
Interview Don Thijssen
Professor Paul de Beer
Foto's

Delen

Delen

Just do it Woensdag 27 november - Kasteel Daelenbroeck

Arbeidsmarktadviseur Jeroen van den Berg

"Op naar een evenwichtige en duurzame arbeidsmarkt"

Interview Don Thijssen

"Anders naar je bedrijf kijken"

Film

Proef de sfeer in 3 minuten

Foto's

Kijk snel of jij er tussen staat!

UWV & konnekt'os bundelen krachten

"Arbeidsmarkt van vraag en aanbod" 

Just do it!

Het sfeervolle Kasteel Daelenbroeck was woensdag 27 november het decor voor het allereerste event dat UWV en Konnekt’os samen organiseerden. Zo'n 140 gasten waren getuige van de handdruk die de intensievere samenwerking tussen de twee symboliseert."We moeten het zélf en sámen voor elkaar zien te krijgen dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt", aldus voorzitter Konnekt'os Ton Hendriks en regiomanager UWV Don Thijssen. "Want die arbeidsmarkt wordt steeds complexer: er is werk genoeg, maar toch zijn er steeds minder werkzoekenden. Daarom wordt een match nooit meer de natuurlijke match." Ook sprekers Paul de Beer en Jeroen van den Berg maakten op deze avond duidelijk: ondernemers moeten creatief op zoek naar oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Maar... die krapte gaat ook snel weer voorbij!

Duurzamer inspelen op ontwikkelingen
Het gaat goed met de economie. De werkloosheid daalt en er is krapte op de arbeidsmarkt. Ondernemers hebben het druk met het werven en behouden van medewerkers. En denken na over oplossingen om hun bedrijven en sectoren toekomstbestendiger te maken. Krapte is iets waar vrijwel iedere beroepsgroep mee te maken heeft. En daarnaast verandert de inhoud van functies. De juiste mens op de juiste plek krijgen is een hele uitdaging. Willen we duurzamer op deze ontwikkelingen inspelen, dan zullen we creatiever dan ooit moeten zijn. Precies daarover gaat het tijdens het Konnekt’os Najaarsevent. Door elkaar te ontmoeten, verbindingen te leggen en samen actief aan de slag te gaan, kunnen ondernemers resultaten behalen.

 
Krapte is een serieus probleem, maar is niet structureel
Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de universiteit van Amsterdam. Hij neemt de aanwezigen mee in een inspirerend verhaal over krapte op de arbeidsmarkt. Dat doet hij aan de hand van diverse onderzoeken. Dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, dat leidt geen twijfel. Midden-Limburg onderscheidt zich daarin niet van de rest van Nederland. Maar is die krapte structureel? Dat is een interessante vraag, geeft De Beer aan. Nu zijn werkgelegenheid en beroepsbevolking in evenwicht. Maar als je de lijnen in de grafiek doortrekt, dan ontstaat binnen een aantal jaren een enorm tekort aan arbeidskrachten. De feitelijke situatie kan echter heel anders uitpakken; dat is eerder gebeurd. Door de kredietcrisis verdween de krapte op de arbeidsmarkt toen als sneeuw voor de zon. Echte structurele krapte die langdurig aanhoudt, komt volgens De Beer bijna niet meer voor. Maar een krappe arbeidsmarkt is wel degelijk een probleem waar ondernemersstrategieën voor nodig zijn. Onderscheid je van de concurrent, geeft De Beer zijn gehoor mee. De helft van de banen in Nederland is een parttime baan. Biedt als werkgever bijvoorbeeld kinderopvang aan, dat kan uitkomst bieden om zittend personeel meer uren te laten werken. Of laat je medewerkers bij- en omscholen. Dan kan personeel dat nu niet de juiste kwalificaties heeft toch geschikt worden gemaakt voor een andere functie.

 
Regio in beeld
Jeroen van den Berg is arbeidsmarktadviseur van UWV voor de regio’s Nood- en Midden-Limburg. Hij voorziet ondernemers en beleidsmakers van informatie en advies over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vanavond brengt hij onze eigen regio Midden-Limburg in beeld. De centrale boodschap is dat de economie vaart mindert, maar de arbeidsmarkt is nog steeds krap. Het nog beschikbare aanbod aan personeel past niet 100% op de huidige vraag, maar bezit mogelijk wel bepaalde competenties die hard nodig zijn. Van den Berg geeft een kijkje achter de schermen van diverse beroepsgroepen: waar is het zeer krap en waar gemiddeld? En hoe zit het met het onbenut arbeidspotentieel in onze regio? Krapte en moeilijk vervulbare vacatures vragen om creatieve oplossingen, geeft Van den Berg aan. Zijn advies aan werkgevers is daarom drieledig: boor nieuw talent aan, organiseer het werk anders, bind en boei!

 
Anders kijken naar mogelijkheden
Maar hoe vind je dat nieuwe talent? Tijd voor actie! UWV laat de aanwezigen met een skills spel ervaren dat je verrassende matches krijgt als je anders gaat kijken naar de mogelijkheden van werkzoekenden. Er liggen genoeg kansen. Kijk voortaan naar taken en competenties. Laat functies en eisen los. Welke ondernemer gaat dit morgen meteen uitproberen? Just do it!


Tekst: Ageeth Koning

De afgelopen jaren zijn de tekorten op de arbeidsmarkt nijpender geworden. Tegelijkertijd is ook de mismatch tussen vraag en aanbod steeds zichtbaarder geworden. In 2019 en 2020 valt de economische groei echter terug, vlakt de werkgelegenheidsgroei af en gaat de werkloosheid weer licht toenemen. Er liggen voor de arbeidsmarkt in Midden-Limburg belangrijke uitdagingen om enerzijds de huidige personeelstekorten aan te pakken en anderzijds om personen die het ook nu nog moeilijk hebben, te begeleiden en ondersteunen richting de arbeidsmarkt. Kortom, om de arbeidsmarkt evenwichtiger te maken en aanbod en vraag duurzaam beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het rapport Regio in Beeld van UWV verklaart de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Het laat zien in welke sectoren de grootste krapte zit en zoomt hierbij in op de situatie in Midden-Limburg. Nuttige en relevante informatie die u meer inzicht geeft. Het rapport staat ook stil bij de uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt. Het is lezenswaardige informatie waarmee u verder kunt.

Even voorstellen: Martin Schneider (l) en David Pellemans (r) 

Nieuwe partner ~SDO Schoonmaakdienstverlening

Proef de sfeer in 3 minuten

Founder worden van Konnekt’os doe je niet zomaar. Het betekent dat inclusief ondernemerschap je aan het hart gaat, je het zoveel mogelijk toepast, maar je er ook verantwoordelijk voor voelt. UWV kennen we allemaal van het bedrijf waar we op terug kunnen vallen als het ons op werkgebied even niet meezit. Wat we misschien minder zien is dat zij zich dagelijks bezighouden met arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin van het woord. UWV wordt gezien als de expert om mensen naar werk te begeleiden. Reden te meer om de handen ineen te slaan met een gezamenlijk evenement en een langdurige samenwerking in de vorm van dit founderschap. Het is regiomanager Don Thijssen die deze stap heeft gezet. We gaan met hem in gesprek over de reden waarom ze founder zijn geworden – “we kunnen de arbeidsmarkt niet alleen veranderen” – en zijn visie op inclusiviteit.

UWV WERKbedrijf is al langer partner van Konnekt’os, maar nu dus ook founder. “De arbeidsmarkt kan alleen veranderen als we blijven luisteren naar de behoeften van de werkgevers. Bij Konnekt’os treffen we werkgevers die openstaan voor veranderingen en daar ook een voortrekkersrol in nemen. Bovendien is het een ideaal platform om met werkgevers in gesprek te zijn, te blijven en geïnspireerd te raken.” In die gesprekken gaat het vaak over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaat. “Ik draai het liever om”, stelt de regiomanager. “De arbeidsmarkt heeft wat mij betreft een afstand tot mensen. Werkgevers zouden moeten leren om anders te gaan denken. Kijken naar competenties van mensen en niet alleen naar het cv. Wat kunnen mensen wél in plaats van niet? Precies dát is essentieel bij inclusief ondernemerschap. Net zoals dat werkgevers echt moeten leren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in hun organisatie. Een personeelsbestand zou toch net zo ingericht moeten zijn als de samenleving? Dat vraagt om een andere denkwijze.” Op de vraag hoe het staat met inclusief ondernemerschap in deze regio, antwoordt Thijssen: “Hier gebeurt het al volop, gelukkig. Onze regio loopt qua resultaten landelijk zelfs voorop. Het aantal werkzoekenden met een afstand neemt af. Dat heeft aan de ene kant te maken met de economische groei: er zijn meer banen beschikbaar en minder kandidaten. Maar gelukkig heeft het ook te maken met het anders denken van werkgevers.”

Inspirerende voorbeelden
“Door naar elkaar te luisteren zie je ook zaken veranderen in het bedrijfsleven en in processen”, merkt de regiomanager op. “Zo was er een bedrijf waar de situatie ontstond dat bepaalde medewerkers het tempo en het niveau van productieprocessen niet meer aankonden. Toen is kritisch naar die arbeidsprocessen gekeken. Is het aan te passen, te vereenvoudigen zodat we deze mensen kunnen behouden en zelfs andere medewerkers kunnen toevoegen? Of het voorbeeld van een productiechef die het tempo niet meer aankon. Deze man heeft nu een andere rol gekregen. Hij leidt nu nieuwe medewerkers op. Hierbij zet hij zijn betrokkenheid, zijn trots en zijn kennis in. Kwestie van anders tegen je eigen bedrijf aankijken. Een ander voorbeeld is een callcenter dat moeite had om voldoende mensen te krijgen. Door ‘out of the box’ te denken is het systeem aangepast en werken er nu tientallen mensen met een visuele beperking die perfect functioneren in de job en waarvoor alleen het arbeidssysteem aangepast moest worden. Dat is wat ondernemers van elkaar (kunnen) leren. Meer denken vanuit competenties van de beschikbare mensen en minder denken vanuit het profiel van de vacature. Onze economie staat onder druk door het tekort aan handjes, terwijl er nog heel veel mensen thuis zitten. Wanneer ondernemers anders kunnen en willen gaan denken, is er een betere aansluiting te maken.”

Missie
“Verder ben ik ervan overtuigd dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij”, wil Thijssen nog toevoegen aan zijn verhaal. “Die functioneert op haar best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Zorg dat mensen niet uitvallen omdat ze de aansluiting verliezen. Luister en kijk op de werkvloer wat er veranderd moet worden om mensen operationeel en gemotiveerd te houden. UWV WERKbedrijf heeft als missie om, samen met onze partners, waaronder Konnekt’os, verschil te maken door een brug te slaan tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van alle werkzoekenden.”

Tekst: Ageeth Koning en Weert Magazine

Hoogleraar en professor Paul de Beer

>> download presentatie

Kijk snel of jij er tussen staat

Klik hier voor foto's >>