Cover
Inhoud
In vogelvlucht
Film
Onno Hoes
Foto's
Twitter

Delen

Delen

Midzomerevenement AANtWERK Dinsdag 5 juli bij Klooster Bethlehem in Haren

In vogelvlucht

"Appelmoes en couscous"

Film

Proef de sfeer in 3 minuten

Onno Hoes

"Vluchten doe je niet zomaar"

Foto's

Sta jij er tussen?

niets is belangrijker

"Een welkom gevoel"

In vogelvlucht

Om klokslag vier uur gaat het midzomerevenement van start. 150 gasten wisten de weg naar het piepkleine Haren te vinden, aan de rand van de gemeente Oss. Er wacht ze een inhoudelijk en boordevol programma met een actueel thema: participatie van vluchtelingen. Terwijl de media volgens enkele sprekers behoorlijk wat negatieve berichtgeving laten zien, belichten we dit treffende onderwerp vandaag vanuit een ander en positief perspectief. 

Wat zijn de mogelijkheden? Waar liggen de kansen? Door Onno Hoes krijgen we inzicht in het systeem, de cijfers en de wijze waarop het COA handelt. Interessant en uniek, want zo vaak staat deze uitvoeringsinstantie niet in de schijnwerpers. We vinden het goed en mooi om te horen dat er bij arbeidsparticipatie steeds meer wordt gekeken naar de mens en vooral naar de talenten die zij heeft. Het levert meer geluk op voor alle partijen.

Dat wordt nog eens benadrukt in de paneldiscussies die volgen. "De appelmoes en couscous kunnen heel goed samengaan", verwoordt burgemeester Pommer raak. Dat het kan, bewijzen twee vooroplopende werkgevers. Bové Draadproducten en Het Goed. Beiden werken al een tijdje met statushouders. Met het juiste fundament - denk aan een taalcoach, persoonlijk begeleider en een professionele intermediair -  zien zij de toekomst rooskleurig in. 

www.aantwerk.nu

Proef de sfeer

Wat zijn we veel te weten gekomen over de participatie van vluchtelingen en statushouders. Bekijk de sfeerreportage met spreker Onno Hoes, voorzitter Bob Hutten, hr functionaris Bové Draadproducten Sascha Bogaerts en burgemeester van de gemeente Boxtel Mark Buijs aan het woord. 


Onno Hoes is sinds begin dit jaar politiek adviseur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Tijdens het midzomerevenement vertelt hij over de bestuurlijke uitdagingen waar provincies, gemeenten en het COA voor staan om de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders in goede banen te leiden.

“We hebben het over mensen zoals wij. De meesten komen uit Syrië en vluchten niet voor niets. Hun zoektocht naar een veilige plek is levensgevaarlijk. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij ze vervolgens aan hun lot overlaten. Hoes drukt ons op het hart dat hij het hier niet heeft over de zogenoemde ‘gelukszoekers’. “Iedere dag controleert het IND of de verhalen en identiteiten van de migranten kloppen. Blijkt dat ze hier om economische reden naartoe zijn gekomen, dan worden ze geïsoleerd en direct teruggezet naar hun eigen land.” Duidelijk verhaal dat in de zaal toch tot enige discussie leidt. Want, waarom zien we daar zo weinig van terug? Hij belooft die wens mee te nemen in zijn advies en ziet daarin ook een rol weggelegd voor de media. Terug naar het thema van de dag: arbeidsparticipatie van deze mensen in nood. Want dat vormt een belangrijk aspect van opvang. “Mensen willen zich nuttig voelen in onze samenleving. Lukt dat niet omdat ze niet mógen werken, dan ontstaat verveling met alle gevolgen van dien. Dat moeten we voorkomen. Daarom willen we ze bij aankomst niet alleen een standaard taalcursus aanbieden, maar er tegelijk achter komen wat hun talenten zijn. Daardoor kunnen we snel beslissen in welke gemeente we wie het beste kunnen plaatsen. Dat zorgt voor meer geluk aan beide kanten.”

Volg Onno Hoes op Twitter.

Impressie midzomerevenement

Foto's >>

Social media #midzomer16 #AantwerkNu

Check de tweets  >>